Nhập ID và mật khẩu đăng nhập của bạn.
Bạn không thể sử dụng các nội dung WBT vào môi trường của bạn. Xin vui lòng tham khảo Những Yêu Cầu Về Phần Cứng.
Xin vui lòng tham khảo Những Yêu Cầu Về Phần Cứng..

Chú ý: Java không được cài đặt.

Để xem các nội dung của WBT, bạn cần Java.
Cài đặt Java trước khi sử dụng WBT.

Java download

 
ID (Chỉ Danh)
Mật khẩu
Phải chăng bạn quên mất ID hoặc mật khẩu của bạn? Nhấp vào đây.
Đổi Mật Khẩu

Copyright(C)2006 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. All Rights Reserved.